Spela Sudoku på nätet gratis

Välj din svårighetsgrad i Sudoku-spelet, lär dig reglerna och tipsen, utveckla logiskt tänkande, uppmärksamhet och analytiskt förhållningssätt.

🕐 00:00

Hur man spelar sudoku för nybörjare?

Sudoku 16x16, 25x25 och andra kan lösas på samma sätt.
För att lära dig att lösa sudoku-pussel kan du följa dessa steg (vi kommer att titta på ett exempel från bilderna nedan):

1. Börja med att förstå reglerna för sudoku:
 • Ett standard sudoku rutnät består av 9 rader och 9 kolumner, indelade i 9 mindre 3x3 rutor.
 • Rutnätet kommer att ha några siffror förifyllda, så kallade "givens".
 • Målet är att fylla i de återstående tomma cellerna med siffror från 1 till 9, och se till att varje siffra bara förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3x3-ruta.

2. Leta efter uppenbara/tvingade siffror:
 • Börja med att undersöka varje rad, kolumn och 3x3-ruta för att hitta siffror som bara förekommer en gång.
 • Fyll i dessa nummer allteftersom de bekräftas, eftersom de hjälper till att eliminera möjligheter i andra celler.

3. Använd elimineringstekniken:
 • Leta efter celler där endast ett tal får plats baserat på de tal som redan placerats i samma rad, kolumn eller 3x3-ruta.
 • Stryk över och eliminera de siffror som inte får plats i dessa celler.
 • Upprepa denna process tills inga fler siffror kan bestämmas enbart genom eliminering.

4. Tillämpa tekniken "endast ett val":
 • Leta efter celler där endast ett nummer kan placeras baserat på de nummer som redan finns i samma rad, kolumn eller 3x3-ruta.
 • Fyll i dessa siffror, eftersom de är de enda tillgängliga alternativen.

5. Försök med "vad händer om"-tekniken (vid behov):
 • Om pusslet blir för svårt att lösa med hjälp av eliminering och det enda alternativet kan du försöka göra logiska antaganden eller gissningar.
 • Välj en cell med ett begränsat antal möjliga kandidater och gör ett antagande.
 • Fortsätt att lösa pusslet baserat på det antagandet och se om det leder till en motsägelse.
 • Om antagandet leder till en motsägelse (t.ex. två eller flera celler med samma nummer i en rad, kolumn eller 3x3-ruta) är det felaktigt och du kan gå tillbaka till det senaste korrekta läget och försöka med ett annat antagande.
 • Om antagandet leder till en lösning utan motsägelser kan du fortsätta att lösa pusslet.

Exempel på Sudoku-lösning

Låt oss ta ett enkelt sudoku som exempel.
Tänk på det övre vänstra blocket i 3x3.

Vi kommer att iterera från 1.
Vertikal: Det finns ingen 1:a i den första och andra kolumnen.

Horisontellt: Den andra och tredje raden innehåller inte heller siffran 1.
Vi kan inte ange siffran 1.
Vi fortsätter sökningen.
Siffran 2 finns redan i blocket.

Låt oss gå vidare till nummer 3.
Bilden visar att siffran 3 redan finns i den tredje raden.
Vi har bara en cell kvar där vi kan lägga till siffran 3 (markerad med en grön cirkel).

Ange siffran 3.
Vi fortsätter att gå igenom 3x3 block, rader eller kolumner för att lösa Sudoku.
Vi rekommenderar sudoku för nybörjare för granskning.

© 2024 Sudoku Freeplay